Veiviser til HMS-regelverket

Godkjenning av virksomheter som bruker strålekilder

En rekke aktiviteter som innebærer bruk av ioniserende stråling krever at dere har en godkjenning fra Statens strålevern. Godkjenninger gis for en tidsbegrenset periode.

Aktiviteter som krever godkjenning

Bl.a. krever følgende aktiviteter at dere har en godkjenning fra Strålevernet:

 • Bruk av strålekilder til ikke-destruktiv materialkontroll (NDT – industriell radiografi)
 • Bestrålingsvirksomhet, dvs. bruk av ioniserende stråling på dyr, øvrig biota, materialer, produkter mv. for behandling, sterilisering, herding eller andre formål
 • Loggevirksomhet, dvs. bruk av radioaktive strålekilder eller akseleratorer til kartlegging av strukturer rundt borehull
 • Omfattende ikke-medisinsk forskningsmessig strålebruk
 • Ikke-medisinsk bruk av akseleratorer
 • Bruk av kapslede radioaktive kilder med høy kildeaktivitet
 • Utvinning av radioaktive stoffer i forbindelse med bergverksdrift
 • Produksjon og/eller omsetning av forbrukerartikler som inneholder radioaktivitet, bortsett fra noen unntak
 • Omsetning av strålekilder

Ta kontakt med Strålevernet dersom dere lurer på om dere har en aktivitet som krever godkjenning eller ikke.

Søknad om godkjenning

For å sende inn søknad om godkjenning kan dere benytte søknadsskjemaer som finnes på hjemmesiden til Strålevernet. Lenken til siden med søknadsskjemaer finner du nederst på denne siden.

Om godkjenningen

 • Godkjenningen gjelder for virksomheten
 • Den er knyttet til én bestemt aktivitet, men ikke til én bestemt strålekilde
 • Den er tidsbegrenset
 • Den inneholder nærmere vilkår satt av Strålevernet

 

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet