Veiviser til HMS-regelverket

Avhending av strålekilder

Dere skal gi melding til Statens strålevern når dere avhender strålekilder.

I praksis meldes avhending av strålekilder elektronisk. Lenke til det elektroniske meldesystemet (EMS) finner du nederst på denne siden.

Avhending av strålekilder meldes som en endring i EMS for den aktuelle strålekilden. Endringsmeldinger sendes inn ved å bruke “E”-en for aktuelt meldenummer (se eksempel nedenfor).

Meldeplikt for røntgenapparater - eksempel

Ved anskaffelse av kapslede radioaktive kilder må dere forsikre dere om at det eksisterer returordninger i opprinnelseslandet. Dere plikter å benytte disse returordningene. Dette kravet anses normalt som oppfylt når kilder avhendes til godkjent forhandler av strålekilder.

Det skal opplyses om returordning i forbindelse med godkjenning av virksomhet eller melding av strålekilder.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet