Veiviser til HMS-regelverket

Solarier - andre krav

Andre krav til solarievirksomhet.

For å se hvilke andre krav du må oppfylle som krav til skriftlige prosedyrer, strålevernkoordinator, risikovurdering, kildeoversikt og andre generelle krav, se Veileder 3 dersom du er solstudioinnehaver eller Veileder 4 dersom du er forhandler.

Publikasjoner

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Strålevernet