Veiviser til HMS-regelverket

Risikovurdering for industrivernet

Du som er industrivernleder må sørge for at virksomheten har et tilpasset industrivern som kan gå i innsats når det er behov for det. 

Som industrivernleder skal du sørge for at virksomheten til enhver tid har et operativt industrivern med kvalifiserte personer som er utstyrt for og øvd i å kunne håndtere aktuelle uønskede hendelser. Du må sørge for at det legges til rette for at kunnskap og ferdigheter skaffes, vedlikeholdes og oppdateres.

Oversikten over de uønskede hendelsene må gjennomgås årlig og oppdateres ved endringer som kan ha betydning for organisering og dimensjonering av industrivernet.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon