Veiviser til HMS-regelverket

Øvelser for industrivernet

Jevnlige øvelser er helt avgjørende for at industrivernet skal fungere i en reell situasjon.

Industrivernpliktige virksomheter som må forholde seg bare til de grunnleggende kravene må minimum øve hver sjette måned. Virksomheter med potensial for hendelser med alvorlige konsekvenser skal øve minimum fire ganger i året.

Personer i redningsstab og orden og sikring skal øve minimum en gang i året.

Som industrivernleder skal du lage en plan for avvikling av øvelsene. Øvelsene må ha bakgrunn i virksomhetens uønskede hendelser og bidra til at innsatsleder og innsatspersoner tilegner seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter. Øvelsene må være tilstrekkelig omfattende til at industrivernet får trening i å håndtere de utfordringene de kan møte i en reell situasjon.

Alle som skal gå i innsats ved en uønsket hendelse må øve tilstrekkelig antall ganger per år.

Husk å avslutte alle øvelser med evaluering der alle involverte deltar. I øvelsesrapporten som du skriver i ettertid må du passe på at du får med all viktig informasjon, blant annet hva som var mål for øvelsen, hvem som deltok og forbedringspunkter.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon