Veiviser til HMS-regelverket

Utstyr for industrivernet

Du som er industrivernleder må påse at industrivernets utstyr er tilpasset virksomhetens behov. Det er oversikten av uønskede hendelser som er styrende for hva dere trenger. Dere må ha både personlig verneutstyr og fellesutstyr.

Personlig verneutstyr

Alle som skal gå i innsats må ha personlig verneutstyr tilpasset de situasjonene de skal gå inn i. De fleste vil trenge hjelm, hansker og gode støvler. Den som skal i mer krevende innsats mot brann, kjemikalier eller gass må ha spesialutstyr. Verneutstyret skal være CE-merket.  

Førstehjelpsutstyr

Alle industrivernpliktige virksomheter vil ha behov for én eller flere bårer med tilhørende tepper. Øvrig førstehjelpsutstyr må i størst mulig grad tilpasses de skadene som man anser som relevante og vil variere fra virksomhet til virksomhet.  

I industrivernpliktige virksomheter med maskiner, prosesser og produksjonsmidler som kan gi alvorlige personskader, må det anskaffes førstehjelpsutstyr ut over heftplaster og små kompresser. 

Brannslokningsutstyr

Alle industrivernpliktige virksomheter må minimum ha det brannslukningsutstyret som følger av brann- og eksplosjonslovgivningen.

For å begrense konsekvensene dersom det skulle inntreffe en alvorlig brann, vil det være behov for tyngre slokkeutstyr som slangemateriell, stråle- og grenrør og slokkemidler som vann og skum.  

Annet utstyr

Alle i industrivernet bør ha hode- eller håndlykt. Øvrig utstyr må vurderes ut fra de kartlagte uønskede hendelsene og kan variere fra løfteputer, oppsamlingskar for kjemikalier til spesialbårer.  

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon