Veiviser til HMS-regelverket

Beredskapsplan for industrivernet

Du som er industrivernleder må påse at industrivernets utstyr er tilpasset virksomhetens behov. Det er oversikten av uønskede hendelser som er styrende for hva dere trenger. Dere må ha både personlig verneutstyr og fellesutstyr.

Beredskapsplanen må minimum inneholde:

  • Hvem som gjør hva når hendelsen er et faktum.
  • Hvilke alarmer virksomheten har og hva de betyr.
  • Hva den enkelte i industrivernet skal gjøre når alarmen går – fast handlingsmønster som alltid følges.
  • Oversikt over hva virksomheten har av ressurser.

Beredskapsplanen må ikke være for omfattende og den skal være lett tilgjengelig. Beredskapsplanen skal gjennomgås minimum én gang i året. Ved endringer som påvirker virksomhetens risiko eller beredskapsbehov skal beredskapsplanen oppdateres.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Næringslivets sikkerhetsorganisasjon