Veiviser til HMS-regelverket

Vedlikehold og reparasjon av motorvogner

Bransjen omfatter alminnelig sørvisettersyn og reparasjon av mekaniske og ikke-mekaniske deler, utskifting av bilruter, bilseter, dekk, reparasjon av elektronikk, veihjelp, lakkering m.m. Omfatter ikke vedlikehold og reparasjon av motorsykler.

Miljø og helse

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.