Veiviser til HMS-regelverket

Sport og idrett

Bransjen omfatter drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg, marinaer, skytebaner, motorsportbaner, bowlingbaner m.v.

Helse, hygiene og sikkerhet i dusj- og badeanlegg

Badeanlegg må ivareta hensyn til helse, hygiene og sikkerhet.

Tilleggsinformasjon for sport og idrett

Legionella

Dersom lokalene har dusjanlegg, skal anlegget bygges, tilrettelegges og drives på en slik måte at det gir tilfredsstillende vern mot Legionella.
 
Legionella finnes overalt i ferskvann. Det kan være risiko for smitte av legionellose i tekniske innretninger for vann. Bakteriene kan bli spredt til omgivelsene, som igjen pustes inn i lungene.
 
Viktige risikofaktorer for legionellavekst er temperaturen i vannet og innholdet av organisk stoff.

Dersom du driver et badeanlegg, herunder boblebad, terapibad og badstu, skal det være utformet og drives slik at dere ivaretar hensyn til helse, hygiene og sikkerhet.
 
Før virksomheten tar i bruk badeanlegget og ved endringer i driften må dere sende en melding til kommunen.

Regelverk

Publikasjoner

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.