Veiviser til HMS-regelverket

Reiseliv og fritidsvirksomhet

Bransjen omfatter aktivitets- og opplevelsesselskaper, reisebyrå, turistkontor, reisearrangørtjeneste, herunder guiding og reiseledervirksomhet, samt kommersiell lotteri- og totalisatorvirksomhet m.m. Du kan også finne relevant informasjon i bransjene Hotell- og restaurantvirksomhet og Kontorvirksomhet.

Miljø og helse

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.