Veiviser til HMS-regelverket

Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr

Bransjen omfatter produksjon av metallkontruksjoner, bygningsartikler av metall, cicterner, tanker, beholdere, radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg, smiing, stansing og valsing av metall, pulvermetallurgi, produksjon av kjøkkenredskaper, håndverktøy, skruer, muttere, bolter, låser, beslag og andre jernvarer, stålfat, beholdere og annen emballasje av metall. For overflatebehandling av metaller, se egen bransje.

Miljø og helse

Viktigste krav:

Viktigste krav:

Miljø og helse

Overordnet miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer »

Som ansvarlig for en virksomhet skal du planlegge, bygge, tilrettelegge, drive, og avvikle virksomheten eller eiendommen på en helsemessig forsvarlig måte, slik at den ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.