Veiviser til HMS-regelverket

Import, engros og agentur

Bransjen omfatter all import, engros- og agenturhandel: elektriske og elektroniske produkter, kjemiske produkter, husholdningsvarer og varer til personlig bruk, næringsmidler, dyr, planter, jernvarer, byggevarer, bøker, leker, tekstiler og utstyrsvarer, m.m. Import og omsetning av motorvogner er ikke omfattet.

Miljø og helse

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.