Veiviser til HMS-regelverket

Handel med motorvogner

Bransjen omfatter import og handel med motorvogner samt deler og utstyr til motorvogner.

Miljø og helse

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.