Veiviser til HMS-regelverket

Miljø og helse

Miljørettet helsevern handler om å fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale miljømessige forhold, samt å søke å forebygge sykdom og skade. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen vår. Dette omfatter biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

I denne kategorien finner du derfor krav som skal sikre at virksomheter drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at det ikke oppstår fare for helseskade eller medfører helsemessig ulempe.

Vet du hvilken bransje du tilhører? Velg bransje her.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet