Veiviser til HMS-regelverket

Vannpipetobakk

Vannpipetobakk inneholder tobakk og nikotin og ansees som et nytt produkt i Norge.

Helsedirektoratet har tilsyn med forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter og har fattet vedtak at det er forbudt å importere og å selge slike produkter i Norge.

Vannpipetobakk er tilsatt flere typer fruktsmaker/fruktsauser i tillegg til tobakken, og mange har en feilaktig tro på at vannpipetobakk ikke er helseskadelig.

Hovedregelen i forskriften er at det er forbudt å innføre og å omsette nye former for tobakks- og nikotinprodukter, det vil si produkter som ikke tradisjonelt har vært på det norske markedet.

Helsedirektoratet kan dispensere fra forbudet i forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter, dersom den som ønsker å ta vannpipetobakk inn i landet kan dokumentere at produktet er vesentlig mindre helseskadelig enn produkter som allerede er på det norske markedet.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet