Veiviser til HMS-regelverket

Skadedyrbekjempelse krever godkjenning

Om din virksomhet skal drive ervervsmessig bekjempelse av skadedyr, trenger dere godkjenning fra Folkehelseinstituttet.
Myndighetene stiller krav til bruk av godkjente kjemiske midler. 
 
Ved bruk av midler som er merket med faresymbol og farebetegnelse meget giftig eller giftig, skal dere sende melding til kommunen senest tre uker i forveien.
 
Dere skal varsle naboer og andre som blir berørt av skadedyrbekjempelsen.
 
Dere må også føre protokoll over hvilke bekjempelsestiltak dere iverksetter.

Relevante lenker

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet