Veiviser til HMS-regelverket

Melding til kommunen - offentlig tilgjengelige forsamlingslokaler og andre virksomheter

Før dere tar i bruk eller gjør vesentlige endringer i offentlig tilgjengelige forsamlingslokaler og enkelte andre lokaler og virksomheter der mange mennesker samles, må dere sende melding til kommunen.
Dersom virksomheten har et offentlig tilgjengelig forsamlingslokale, skal dere før oppstart og ved vesentlige endringer og utvidelser sende melding til kommunen.
 
Det samme gjelder andre virksomheter, lokaler og tiltak der offentligheten har tilgang og mange mennesker samles, se § 14 i forskrift om miljørettet helsevern.

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet