Veiviser til HMS-regelverket

Lokaler til undervisning

Husk å sende melding til kommunen før dere tar i bruk eller endrer undervisningslokaler. Lokaler til undervisning i grunnskole eller videregående skole må ha godkjenning fra kommunen.

Generelt om lokaler til undervisning:
Før oppstart og ved vesentlige utvidelser og endringer av lokaler som skal brukes til undervisning må dere sende melding til kommunen.

 
Spesielt for grunnskoler og videregående skoler:
Skolens lokaler må være godkjent av kommunen.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet