Veiviser til HMS-regelverket

Krav for å kunne vere utleverar av alkoholhaldig drikk ved privat innførsel

Frå 1. juli 2009 er forbodet om privat innførsel av alkoholhaldig drikk oppheva. Om du er transportør og ønskjer å frakte alkoholhaldig drikk frå utlandet og inn i Noreg for privatpersonar, kan dette berre skje om du har registrert verksemda di hos Helsedirektoratet.

Publikasjoner

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet