Veiviser til HMS-regelverket

Import og engrossal av alkoholhaldig drikk

Om du ønskjer å importere og selje alkoholhaldige drikkevarer som det ikkje er betalt særavgift for engros, kan dette berre skje dersom du har registrert den avgiftspliktige verksemda di hos Tollvesenet. For registrering må du ta kontakt med tollregionen din.
Rett til import og engrossal med avgiftspliktige varer er avhengig av at verksemda oppfyller vilkåra i særavgiftsforskrifta. For nærare avklaring må du ta kontakt med tollregionen din.
 
Om du ønskjer å drive engrossal av alkoholhaldig drikk som det er betalt særavgift for, kan du gjere det dersom du har registrert verksemda di for engrossal hos Tollvesenet. For registrering må du ta kontakt med tollregionen din.
 

Engrossal av eigenprodusert alkohol

Om de har statleg bevilling for tilverking av alkohol, har de også rett til å drive engrossal med den type alkoholhaldig drikk bevillinga gjeld for. Husk at de som produsent av avgiftspliktige varer må registrere dykk hos Tollvesenet. Tilverkarar har også rett til å importere alkoholhaldig drikk.
 

Kjøpar må ha bevilling for skjenking eller sal av alkoholhaldig drikk

Engrossal kan berre skje til bevillingshavarar eller registrerte importørar og grossistar. De kan ikkje selge alkoholhaldig drikk engros til nokon som berre har bevilling for ei enkelt bestemt anledning eller ei ambulerande bevilling.
 

Særavgifter og alkoholregelverket

Engrossal er regulert ut frå særavgiftsregelverket og skal utøvast i samsvar med bestemmingane i alkohollova.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet