Veiviser til HMS-regelverket

Helse, hygiene og rengjøring i frisør- og hudpleiesalonger

Frisør- og hudpleievirksomhet skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte for å hindre overføring av smittsomme sykdommer.
Lokaler til bruk for for frisør- og hudpleievirksomhet skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet