Veiviser til HMS-regelverket

Godkjenning av barnehager og dagmammaer

Barnehager må ha godkjenning fra kommunen. Det samme gjelder noen dagmammaer.
For å drive barnehage må du ha godkjenning fra kommunen.
 
Dersom du er dagmamma for tre eller flere barn som er til stede samtidig, og du tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn, gjelder samme krav som for barnehager.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:
  • Kommunen

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Helsedirektoratet