Veiviser til HMS-regelverket

Vaskeri og renseri

Bransjen omfatter de som driver vaskeri- og renserivirksomhet.

El-sikkerhet

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.