Veiviser til HMS-regelverket

Trelastindustrien

Bransjen omfatter virksomheter som produkserer trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler. Bransjen omfatter også virksomheter som driver med saging, høvling og impregnering av tre, produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og andre bygnings- og møbelplater av tre, produksjon av treemballasje, monteringsferdige hus og bygningsartikler (dører, karmer, takstoler m.v.).

El-sikkerhet

Viktig for elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Ved installasjon av elektriske anlegg og utstyr er det viktig å velge utstyr som er tilpasset miljøet utstyret skal stå i. Det kan for eksempel være krav til kapslingsgrad for lysarmaturer, viftemotorer etc. som skal plasseres i produksjonslokaler for virksomheter innenfor disse bransjene.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.