Veiviser til HMS-regelverket

Sport og idrett

Bransjen omfatter drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg, marinaer, skytebaner, motorsportbaner, bowlingbaner m.v.

Forbrukertjenester

Lekeplassutstyr »

Lekeplassutstyr skal være utformet og konstruert slik at risikoen for at brukere skades er redusert til et minimum. Ved markedsføring og salg av utstyr til lekeplasser er det krav til blant annet: merking, produktveiledning, monteringsanvisning, anbefalinger om bruk og språk.

Meldeplikt – forbrukartenester »

Som eigar eller leiar av ei verksemd som tilbyr forbrukartenester, skal du straks informere tilsynsmyndigheitene dersom du veit eller burde vite at tenesta utgjer ein uakseptabel risiko for helseskade. Du skal òg informere om dei tiltaka som er sette i verk.

Aktsemdsplikt – forbrukartenester »

Som eigar, leiar eller sysselsett i ei verksemd som tilbyr forbrukartenester, må du vise aktsemd og førebyggje at forbrukartenesta eller produktet som inngår i tenesta, fører til helseskade.

Andre krav:

Andre krav »

I tillegg til kravene vi har prioritert som de viktigste, kan det også finnes andre bransjespesifikke og/eller mer utfyllende krav innen DSBs forvaltningsområde. En fullstendig oversikt over regelverkskravene finnes på Lovdata og i DSBs publikasjoner.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.