Veiviser til HMS-regelverket

Overflatebehandling av metaller

Bransjen omfatter sandblåsing, rensing av metall, industrilakkering, galvanisering, forkromming, belegging av plast, emaljering, farging, gravering og trykking av metall, herding og glanssliping av metall.

El-sikkerhet

Viktig for elektriske anlegg og elektrisk utstyr
Ved installasjon av elektriske anlegg og utstyr er det viktig å velge utstyr som er tilpasset miljøet utstyret skal stå i. Det kan for eksempel være krav til kapslingsgrad for lysarmaturer, viftemotorer og liknende som skal plasseres i produksjonslokaler.

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.