Veiviser til HMS-regelverket

Anleggsbransjen

Bransjen omfatter bygging og reparasjon av anlegg. Den omfatter bygging av broer, veger, tunneler, moloer, flyplasser, havne- og damanlegg med mer.

El-sikkerhet

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.