Veiviser til HMS-regelverket

Næringsmiddelimitasjonar

Det er forbode å produsere, importere og omsetje produkt som kan forvekslast med næringsmiddel, og som difor utgjer ein risiko for helseskade.

Det skal særleg vurderast om produkta har ei form, lukt, utsjånad, farge, presentasjonsform, merking, storleik, volum eller liknande som gjer at barn kan forveksle dei og difor putte dei i munnen, suge på dei, inhalere dei e.l., slik at det oppstår fare for kveling, forgifting, perforering eller blokkering av spiserøret. 

Se også:
Helse- og miljøfare - kjemikalier og produkter

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap