Veiviser til HMS-regelverket

Utstyr og anlegg for transport av naturgass

Om du eier eller bruker rør for transport av naturgass over eiendomsgrenser, må du påse utstyret og anlegget er konstruert, produsert, utstyrt og utført fagmessig i samsvar med anerkjente normer.
Om du transporterer naturgass eller lignende gjennom rørledning og transporten passerer en eiendomsgrense, er du ansvarlig for at rørsystemet er egnet for alle aktuelle trykk og temperaturer. Trykk og temperaturforholdene i rørsystemet må være slik at gassen ikke kan kondensere.
 
Oversikt over anerkjente normer finner du i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen § 6.

Publikasjoner

Regelverk

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap