Veiviser til HMS-regelverket

Tillatelse til transport av gass i rørledning

Tillatelse til transport av gass i rørledning reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider.
 
 
 
Du finner opplysninger om hva søknaden må inneholde i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen § 12.
Les mer om alminnelige bestemmelser om brannfarlig og trykksatt stoff i forskrift om brannfarlig vare kapittel 2.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap