Veiviser til HMS-regelverket

Risikoanalyse for anlegg som leverer motordrivstoff

Den som står for driften av anlegget skal gjøre en risikovurdering.
Den som står for driften av anlegget skal sørge for å kartlegge farer og problemer, og vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen. Risikoanalysen skal brukes aktivt i utforming og drift av anlegget. På bakgrunn av risikoanalysen og virksomhetens internkontroll, skal det bl.a. utarbeides sikkerhets- og driftsinstrukser for anlegget.
 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap