Veiviser til HMS-regelverket

Plassering og utforming av rørsystem for gass

Det er begrensninger til bruken av området rundt rørledninger og gassutstyr.
Arealmessige begrensinger, også kalt sikringsfelt, vil fremkomme av risikoanalyse som du som eier eller bruker av anlegget må fremlegge. Det er gitt veiledning for hva slags utstrekning et område med arealmessige begrensinger har i forskrift om transport av petroleum i rørledning over land og i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen.
 
Les mer om arealmessige begrensinger i veiledningene under.
 

Plassering av rørsystemet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler følgende overdekning av rørledninger:
  • 1,0 m i ubebygd område 
  • 0,8 m i gate i bebygd område 
  • 0,6 m i bebygd område, også gang og sykkelstier samt for grøft utsprengt i fjell
Ytterligere anbefalinger i tilknytning til nedgravingen finner du i temaveiledning om transport av naturgass og lignende i rørledning av polyetylen kap 3. Her finner du også informasjon om spesielle forholdsregner du må ta ved føring av gassledning under vann.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap