Veiviser til HMS-regelverket

Merking av overgrunns rørinstallasjoner til gass

Du må merke rørledninger over bakkenivå i tråd med standarder for dette.
Overgrunns rørledninger skal merkes i samsvar med følgende standarder:
  • NS 813 Rørsystemer – Fargemerking for angivelse av innhold 
  • NS 832 Fargemerking av rørsystemer for industrielle gasser

Standardene kan kjøpes av Pronorm AS.

Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider.

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap