Veiviser til HMS-regelverket

Merking av nedgravd utstyr og anlegg til gass

Du må merke nedgravd rørsystem slik at plasseringen er godt synlig i terrenget.
Merkingen skal være godt synlig, og markørene du bruker skal plasseres i synsavstand fra hverandre. Disse markørene skal utstyres med skilt. På skiltet bør du gi opplysninger om type medium i rørsystemet, hvem som eier røret og telefonnummer til nærmeste bemannede stasjon som kan varsles i tilfelle feil.
 
I grøften over røret skal du legge et markeringsbånd eller annen innretning som skal være til hjelp for påvisning av eksakt beliggenhet.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap