Veiviser til HMS-regelverket

Melding om anlegg som leverer motordrivstoff

Melding om drift av anlegg som leverer motordrivstoff er regulert av  Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke. Informasjon om meldeplikten finnes på DSBs nettsider.
 
 
Meldingen til kommunen skal inneholde opplysninger om:
 
  • hvem som eier og driver anlegget
  • anleggets adresse og telefonnummer
  • utstyr for brannvarsling og brannbekjempelse
  • hvem som har det daglige tilsyn med anlegget
Melding skal også gis ved endringer i driften. 
 

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap