Veiviser til HMS-regelverket

Meldeplikt for kjeler til produksjon av damp eller hetvann

Meldeplikt for kjeler til produksjon av damp eller hetvann reguleres av Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Krav om tillatelse er erstattet av meldeplikt og samtykke.
Informasjon om meldeplikten finnes i høyremenyen her.
 
 
 
Dersom du bruker eller benytter kjeler som er beregnet for produksjon av damp eller hetvann med temperatur over 110 oC, og hvor produktet av trykk i bar og volum i liter er større enn 3 000 og hvor trykket er større enn 0,5 bar overtrykk og volumet er større enn 100 liter skal du sende melding til kommunen og til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap