Veiviser til HMS-regelverket

Krav til utstyr og anlegg for gass under drift

Som eier eller bruker må du sørge for at det foreligger drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsinstrukser. Det skal også foreligge et system for utarbeidelse av arbeidstillatelser.
Dette innebærer i praksis blant annet at det skal finnes prosedyrer for varmtarbeid, kaldtarbeid og entringsarbeider. Du må sørge for at utstyr og anlegg blir systematisk tilstandskontrollert.
 
Du må sørge for at forebyggende tiltak mot brann, eksplosjon og andre ulykkeshendelser planlegges og gjennomføres.
 
Les mer i veiledningene under.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap