Veiviser til HMS-regelverket

Installering, bygging og merking av utstyr og enheter under trykk

Skal du som eier eller bruker installere eller bygge nytt utstyr og nye enheter under trykk, må du sørge for at dette skjer i samsvar med kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr.
Om du skal installere eller bygge nytt utstyr og nye enheter med trykk høyere enn 0,5 bar overtrykk, må du sørge for at dette skjer i samsvar med kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Bruk av harmoniserte standarder vil oppfylle forskriftens krav til det trykkpåkjente utstyret.
 
Kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr gjelder også om det trykkpåkjente utstyret ikke inneholder brannfarlig vare, giftige/ikke giftige gasser eller væsker.
 
Atmosfæriske tanker, annet utstyr og anlegg med trykk lik eller mindre enn 0,5 bar overtrykk skal konstrueres, produseres, utstyres og utføres fagmessig i samsvar med anerkjente standarder.
 

Merking

Du må sørge for at utstyret og anlegget er tilfredsstillende merket. Merkingen skal opplyse om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke.
 

Publikasjoner

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap