Veiviser til HMS-regelverket

Faremerking av utstyr og anlegg for rørtransport av gass

Som eier eller bruker av rør for transport av naturgass over eiendomsgrenser, må du opplyse om faren for brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Der det forekommer brannfarlig eller trykksatt stoff, har du plikt til å opplyse om faren for brann, eksplosjon og annen ulykke.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har anbefalt hvordan merkingen skal skje, bl.a. på gassanlegg. Dette kan du lese mer om i temaveiledning om gassanlegg § 7.

Dersom du distribuerer brannfarlig gass som ikke krysser eiendomsgrenser, for eksempel fra tank til bruker på boligfelt, gjelder kravene som er beskrevet under brannfarlig eller trykksatt stoff.

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap