Veiviser til HMS-regelverket

Apparater for flytende brensel

Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff, skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. Produktene skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Montering skal være utført fagmessig og betryggende, og en installasjons-, bruks- og vedlikeholdsveiledning skal følge med hvert apparat dere forhandler. Denne veiledningen skal være på norsk.

Brann- og eksplosjonsvernloven regulerer krav til apparater for flytende brensel. Slike produkter kan være oljebrennere, små sentralvarmekjeler, oljefyrte stasjonære varmluftsaggregater, bioetanolpeiser og lignende.

Bruksanvisning

Installasjons-, bruks- og vedlikeholdsveiledningen som følger med hvert apparat skal være på norsk. Du må påse at bruksanvisningen også tar hensyn til norske bestemmelser og praksis for installasjon, begrensninger og bruk av apparatet. Utfyllende og korrekt bruksanvisning er nødvendig for å sikre betryggende installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet.
 

Advarselmerking

Apparatene skal ha teknisk merking og advarselmerking. Merkingen skal følge norsk regelverk og standarder, og skal være godt synlig, godt leselig og varig. Merkingen kan være påført direkte på apparatet eller på skilt som er festet på/til apparatet. Merkingen skal være synlig også etter at apparatet er installert.
 
Håndtak, betjenings- og innstillingsinnretninger skal være tydelig merket og være påført nødvendige opplysninger slik at brukeren unngår feilbruk.
 

Ha prøverapporter tilgjengelig

For å kunne dokumentere at apparater er formålstjenlige og at de har en sikker utførelse, er det viktig at dere som produsenter og importører har prøverapporter tilgjengelig. Prøverapportene bør være utstedt av en uavhengig prøveinstans, som viser prøving mot anerkjente standarder og med tilfredsstillende resultat.
 

Typegodkjenningsordning

DSB har tidligere forvaltet nasjonal typegodkjenningsordning for en rekke apparater med flytende brensel. Denne ordningen er avviklet. 
Les mer om apparat for flytende og gassformig brensel under publikasjoner nedenfor.
 

Etanolfyrte dekorasjonspeiser uten avtrekk (bioetanolpeiser)

Produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff, skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke.
 
For å kunne dokumentere at slike peiser er formålstjenlige og at de har en sikker utførelse, slik brann- og eksplosjonsvernlovens § 26 krever, er det viktig at importør blant annet har tilgjengelig prøverapporter.
 

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap