Veiviser til HMS-regelverket

Sport og idrett

Bransjen omfatter drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg, marinaer, skytebaner, motorsportbaner, bowlingbaner m.v.

Risikovurdering og tiltak for unge arbeidstakere

Ved inntak av personer for praktisk opplæring på lærekontrakt eller ved vanlig ansettelse av personer som ikke har fylt 18 år, må du som arbeidsgiver vurdere de spesielle risikoforholdene de utsettes for på grunn av ung alder og manglende erfaring, og sette i verk nødvendige tiltak.

Unge arbeidstakere har som oftest begrenset arbeidserfaring og derfor vanskeligere for å se hvilke farer som arbeidet kan innebære. Ofte kan det også være slik at de vil vise at de ikke er redde for å yte mye. Resultatet kan være at de pådrar seg skader eller sykdom fordi de i mindre grad enn voksne arbeidstakere er i stand til å vurdere sin egen kapasitet. 
 
Arbeidsgivers plikter
Som arbeidsgiver må du derfor være påpasselig med å påse at:
  • opplæring og instruksjon gjøres på en slik måte at det er tilpasset de unge arbeidstakernes nivå
  • du tilrettelegger arbeidet for å ivareta de unge arbeidstakerne
  • du holder oppsyn med at arbeidet blir utført på en riktig måte
  • arbeidsplassens utstyr og innredning er tilpasset de unge arbeidstakerne
  • arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet, for eksempel ensformig gjentagelsesarbeid, forekommer i så liten grad som mulig
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.