Veiviser til HMS-regelverket

Sport og idrett

Bransjen omfatter drift av idrettsanlegg, drift av idrettslag og klubber, rideskoler, ridestaller, veddeløpsbaner, instruktør- og trenervirksomhet, drift av alpinanlegg, marinaer, skytebaner, motorsportbaner, bowlingbaner m.v.

Arbeidstid for arbeidstakere under 18 år

Når det gjelder arbeidstid og pauser, er reglene for arbeidstakere som ikke har fylt 18 år annerledes enn for voksne arbeidstakere.

Som arbeidsgiver må du sørge for at arbeidsmiljølovens regler i kapittel 11 om arbeid av barn og unge følges. 

For ungdom som ikke har fylt 18 år må arbeidstiden legges opp slik at:
  • den ikke overstiger 8 timer i døgnet og 40 timer i uka. Arbeid ut over dette (overtidsarbeid) skal ikke forekomme.
  • det i løpet av arbeidsdagen er en hvilepause i minst 30 minutter dersom den daglige arbeidstiden overstiger 4 ½ time
  • de har en sammenhengende ukentlig fritid på minst 48 timer

Barn under 15 år og skolepliktige omfattes av andre regler, se arbeidsmiljølovens kapittel 11. 

For arbeidstakere over 18 år gjelder kravene i arbeidsmiljølovens kapittel 10. 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.