Veiviser til HMS-regelverket

Vurdere fare og gjennomføre tiltak ved valg av arbeidsutstyr

Som arbeidsgiver skal du vurdere farene og treffe nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsutstyr som stilles til rådighet for arbeidstakeren, egner seg for arbeidet og er tilpasset formålet.
Det er tre viktige momenter som må vurderes samlet ved valg av arbeidsutstyr :
 
• arbeidsutstyrets innebygde sikkerhet (at utstyret er sikkert i seg selv)
• plassen hvor arbeidsutstyret skal brukes
• arbeidsoppgaven det skal brukes til

Arbeidsutstyr skal velges ut fra en samlet vurdering av disse momentene.
 
Hvis arbeidsutstyret tilpasses, må du forsikre deg om at arbeidsutstyret fortsatt er egnet for arbeidsoppgaven, og eventuelt vurdere behov for verneutstyr.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet