Veiviser til HMS-regelverket

Verneombod og arbeidsmiljøutval for losse- og lastearbeid

I hamner der det jamleg er sysselsett minst 5 arbeidstakarar med losse- og lastearbeid, skal det veljast eitt eller fleire lokale verneombod. Ved minst 15 arbeidstakarar med losse- og lastearbeid skal det opprettast eit lokalt arbeidsmiljøutval dersom ein av partane krev det.

Ordningar med lokale verneombod og arbeidsmiljøutval omfattar alle verksemder i hamna som sysselset losse- og lastearbeidarar.

Forskrifta gjeld ikkje på bedriftskaier og i hamner der berre verksemda sine eigne tilsette blir nytta til losse- og lastearbeidet.

 
 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet