Veiviser til HMS-regelverket

Varslingsinnretningar på arbeidsutstyr

Varslingsinnretningar på arbeidsutstyr skal vere klare, eintydige og lette å forstå.

Fysiske grinder, lysgrinder, blinkande lys og varslingslyd er viktige innretningar som til kvar tid må vere i orden for å hindre at arbeidstakarar kjem inn i farlege soner under drift.

Det er viktig med ei grundig opplæring der tilsette blir forklart formålet med varslingsinnretningane.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet