Veiviser til HMS-regelverket

Varmt arbeid med elektrisk utstyr

Når nokon sveisar eller utfører anna varmt arbeid med elektrisk straum der det er vatn eller fukt, skal du som arbeidsgivar sørgje for å ta særleg omsyn til auka elektrisk fare.

Ved bruk av elektrisk utstyr skal du som arbeidsgivar sørgje for at utstyret er tilstrekkeleg jorda, med mindre noko anna er oppgitt av produsenten.

 

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet