Veiviser til HMS-regelverket

Unngå fall

Eigaren eller drivaren skal sørgje for nødvendige førebyggjande tiltak for å hindre at nokon blir skadde ved fall, av fallande gjenstandar eller av ras.

Dette gjeld til dømes sikring mellom og rundt siloar, og rundt utvendig gjødselkum. Det skal vere rekkverk på innvendig og utvendig låvebru. Stigar bør ikkje brukast som dagleg tilkomst mellom etasjane. Fôrluker og trappeopningar skal sikrast.

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet