Veiviser til HMS-regelverket

Ungdom og nattarbeid - krav om helsekontroll

Ungdom som blir sett til nattarbeid, skal ha tilbod om helsekontroll.

Arbeidsgivaren skal sørgje for at ungdom som blir sett til nattarbeid, skal få tilbod om helsekontroll før tiltredinga og deretter med jamne mellomrom.

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet