Veiviser til HMS-regelverket

Tilrettelegging og risikovurdering av arbeid for personar under 18 år

Ved arbeid av personar under 18 år er det særskilde krav til risikovurdering.

Det arbeidet som blir utført av barn og ungdom, skal leggjast til rette ut frå behova dei har. Dagleg leiar har spesielt ansvar for oppfølging av barn og unge.

 

Regelverk

Bransjer som har tilleggsinformasjon

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet