Veiviser til HMS-regelverket

Tilrettelegging for gravide arbeidstakarar

Gravide risikerer å føde for tidleg eller at barnet har for låg fødselsvekt dersom dei blir utsette for langvarig ståande arbeid. 

Før byrjinga av fjerde svangerskapsmånad bør arbeidstilhøva for gravide arbeidstakarar leggjast til rette slik at dei kan veksle mellom sitjande, ståande og gåande arbeid. 

Gravide arbeidstakarar skal også ha høve til å kunne ta pausar når dei har behov for det. 

Relevante lenker

Publikasjoner

Regelverk

Tilsynsmyndighet

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Nettsiden viser typiske krav til virksomheter i ulike bransjer. Opplistingen av krav er ikke uttømmende, og det tas forbehold om at feil kan oppstå. Den enkelte virksomhet må sørge for at alle aktuelle krav etterleves. Ved spørsmål, ta kontakt med ansvarlig tilsynsmyndighet.

Sist endret: Oppdatert av: Arbeidstilsynet